BELEDİYEMİZ HAKKINDA

Belediyemizin Tarihçesi
Blediye Teşkilatı 25.05.1959 yılında kurulmuştur. İlk seçimler 1960 yılında yapılıp; Muhammet Kundakçı Belediye Başkanı seçilir.1960’daki 27 Mart ihtilalinde Belediye Başkanlığına önce Meclis üyelerinden Fevzi Pekgüzel, daha sonrada dönemin Nahiye Müdürü Hüseyin Selbastı atanır.

1963 Yılında yapılan 2. Belediye Başkanlığı seçimini Hüseyin Yılmaz kazanır.

1967 seçimlerinin Belediye Başkanı Sadık Yalılı’ dır.

1973’ de yapılan seçimlerde Ekrem Şahin Belediye Başkanlığını kazanır. Yeni bir seçime girildiğinde Şahin tekrar seçilir fakat; 1980 yılı 12 Eylül ihtilali nedeniyle görevden alınıp yerine Halil İbrahim Tolga atanır.

İhtilal sonrası ilk seçimler 1984 de yapılır ve Cemil Durmuş seçilir.

1989’ da yapılan seçimleri Kemal Şahin kazanır. 5 yıl sonra Cemil Durmuş 1994 seçimlerini tekrar kazanır.

1999 yılında yeni seçimler yapılır; Kemal Şahin 2. kez tekrar Belediye Başkanı seçilir.

2004 yılında Salih Özdemir seçilir.

2009 ve 2014  yılı seçimlerinde iki dönem Hasan Karaçelik seçilir.

2019 yılı seçimlerinde Alim Uzundemir seçilir.

2024 yılı seçimlerinde Evren Tezcan seçilir ve görevine devam etmektedir.

Misyonumuz
Tüm belediye çalışanlarının katılımı ve halkın işbirliği ile hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırarak hemşerilerimize çağdaş belediyecilik hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz
İlçemizi; Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkarak, her işin merkezine insanı koyarak, teknolojinin, yaşamımızın her anına dokunduğunu bilerek, temel belediyecilik sorunları çözülmüş örnek bir ilçe yapmaktır.

İlkelerimiz
* Katılımcılık (Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer kesimleri ile diyalog ve uzlaşı içinde katılımcı ve demokratik bir yönetim)
* Ekip Çalışması (Çalışanların işbirliğine dayalı dinamik yönetim)
* Vatandaş memnuniyeti,
* Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme,
* Diyalog ve uzlaşı anlayışı ile halkla iç içe yönetim,
* Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak,
* Gelişmeye açık, sürekli öğrenen-öğreten ve çözüm üreten bir kurum olmak,
* Tarafsızlık,
* Şeffaflık,
* Hesap verebilirlik,
* Kaynakları verimli kullanmak,
* Örnek bir belediye olmak,
* Hizmet sunumunda etkinlik.

Belediyemizin Tarihçesi
Blediye Teşkilatı 25.05.1959 yılında kurulmuştur. İlk seçimler 1960 yılında yapılıp; Muhammet Kundakçı Belediye Başkanı seçilir.1960’daki 27 Mart ihtilalinde Belediye Başkanlığına önce Meclis üyelerinden Fevzi Pekgüzel, daha sonrada dönemin Nahiye Müdürü Hüseyin Selbastı atanır.

1963 Yılında yapılan 2. Belediye Başkanlığı seçimini Hüseyin Yılmaz kazanır.

1967 seçimlerinin Belediye Başkanı Sadık Yalılı’ dır.

1973’ de yapılan seçimlerde Ekrem Şahin Belediye Başkanlığını kazanır. Yeni bir seçime girildiğinde Şahin tekrar seçilir fakat; 1980 yılı 12 Eylül ihtilali nedeniyle görevden alınıp yerine Halil İbrahim Tolga atanır.

İhtilal sonrası ilk seçimler 1984 de yapılır ve Cemil Durmuş Başkan olur.

1989’ da yapılan seçimleri Kemal Şahin kazanır. 5 yıl sonra Cemil Durmuş 1994 seçimlerini tekrar kazanır.

1999 yılında yeni seçimler yapılır; Kemal Şahin 2. kez tekrar Belediye Başkanı seçilir.

2004 yılında Salih Özdemir Belediye Başkanı olup; 2009 yılı seçimlerinde Hasan Karaçelik iki dönem Belediye Başkanlığı yapar.

2019 yılında Alim Uzundemir seçilir ve görevini sürdürmektedir.