Temizlik hizmetleri birimimizin görevleri arasında yer alan hizmetler hususunda vatandaşımız konu ile ilgili olası muhtemel şikayet,ihbar,talep ve önerilerini belirten ana başlıklar dahilinde Belediyemize yapabilecektir. Buna göre;
Evsel Katı Atıkların Toplanması
Evsel katı atıkların toplanması,nakliyesi ve depolanması işi,kentte mahallelere göre ayrı ayrı oluşturulan haftalık katı atık toplama programı çerçevesinde yapılmaktadır.Bu program vatandaşımıza yazılı ve görsel basın,el ilanları,ses yayın aracı ile duyuru vb. şekillerde duyurulmuştur.
Bu hususta vatandaşımız şikayet,ihbar ve taleplerini Ortaca belediyesi zabıta Amirliği ve halkla ilişkiler servisimize sözlü ve/veya ister ise yazılı bir dilekçe ile yapabilir.Telefon ile yapılacak şikayet,ihbar ve talepler için Belediye 282 5049 ve zabıta 153 telefonu 24 saat hizmettedir.
Bahçe Atıklarının Toplanması
İlçemiz dahilinde çıkan bahçe atıkları beli aralıklarla çerçevesinde alınmaktadır. Vatandaşlarımızın bahçe ve curuf atıklarını çöp konteynırlarına atmamaları temizlik ekiplerimizce konulmuş olan kül bidonlarına dökmeleri kül bidonlarına uzak ve çok fazla olan küllerini Belediyemiz Zabıta Birimine bildirmeleri halinde gereği yapılacaktır.
Çöp Konteynırları
Kent içerisinde vatandaşımızın kullanımına sunmuş olduğumuz konteyner, silindirik çöp kabı,çöp sepeti gibi malzemelerin onarımı ve bakımı belediyemiz tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Bu konuda bir şikayet ve/veya talep için Belediyemiz 282 5049 zabıta 153 nolu telefon numaraları aranmalıdır. Çöp Konteyneri konulması, kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi hususunda ise toplu şekilde talebin olduğunu gösteren bir dilekçe ile Ortaca Belediyesi’ne başvuru yapılmalıdır.
Belediyemize yazılı yada sözlü olarak yapılan her türlü şikayet,ihbar ve talepler en geç 24 saat içerisinde değerlendirilerek gereği yapılmakta veya vatandaşa bilgi verilmektedir.
Tıbbi Atıkların Toplanması
Kent içerisinde yer alan sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların,halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, depolanması, bertaraf edilmesi hizmeti işi sadece Belediyemizi değil aynı zamanda tıbbi atık üreticileri olan Sağlık Kuruluşlarının da görevidir. (20 Mayıs 1993 tarih ve 21586 Sayılı Resmi Gazete ile Onaylı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği) Sağlık Kuruluşlarında üretilen tıbbi atıklar öncelikle kaynağında evsel atıklardan, tehlikeli, kimyasal atıklardan, radyoaktif atıklardan ayrı olarak sınıflandırılarak, sağlık kuruluşu sınırları içerisinde geçici depo alanında depolanarak,Belediyemiz araçları ile ortadan alınıp bertaraf edilir.
Bu hususta da vatandaşlarımız şikayet ihbar ve taleplerini belediyemiz 282 5049 , zabıta 153 nolu telefonuna sözlü ve/veya yazılı bir dilekçe yapılabilir. Sağlık kuruluşundan kaynaklanan bir durum var ise ilgili Sağlık Kuruluşu aranılmalıdır.