Misyonumuz
Tüm belediye çalışanlarının katılımı ve halkın işbirliği ile hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırarak hemşerilerimize çağdaş belediyecilik hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz
İlçemizi; Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkarak, her işin merkezine insanı koyarak, teknolojinin, yaşamımızın her anına dokunduğunu bilerek, temel belediyecilik sorunları çözülmüş örnek bir ilçe yapmaktır.

İlkelerimiz
* Katılımcılık (Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer kesimleri ile diyalog ve uzlaşı içinde katılımcı ve demokratik bir yönetim)
* Ekip Çalışması (Çalışanların işbirliğine dayalı dinamik yönetim)
* Vatandaş memnuniyeti,
* Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme,
* Diyalog ve uzlaşı anlayışı ile halkla iç içe yönetim,
* Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak,
* Gelişmeye açık, sürekli öğrenen-öğreten ve çözüm üreten bir kurum olmak,
* Tarafsızlık,
* Şeffaflık,
* Hesap verebilirlik,
* Kaynakları verimli kullanmak,
* Örnek bir belediye olmak,
* Hizmet sunumunda etkinlik.