Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?
İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve Belediyemizin Fen İşleri Servisinde Yapı Kullanma İzni sorumlusu tarafından düzenlenip ve onaylanan bir belgedir.
Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için ilgilinin müracaatı üzerine inşaat, belediyemiz sorumlu teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilir.
Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır ?
1. Yapı ruhsatını 02 Eylül 1999 tarihinden sonra almış olanlar; Yapı ruhsatında imzası bulunan Fenni mesullerce (İnşaat Müh., Mimar, Makine Müh., Elektrik Müh.ve Harita Müh.)tarafından teknik rapor ve Yapı denetim defteri aynı Fenni mesullerce yazılır (İmalat yapım ve kontrol sırasına göre, denetlemenin uygun olduğunu bildirir şekilde yazılarak), Yapı ruhsatı fotokopisi,İnşaat Kontrol Formu ve dilekçe ile Belediye Fen işleri Servisine müracaat edilir.
2. Dilekçe havale yapıldıktan sonra (Yazı işleri servisi) Halkla ilişkiler servisinde kayıt yapılır. Fen işleri servisine getirilir.
3. Belediye Fen İşleri Yetkilisince,Yapının ruhsat proje ve eklerine göre uygun şekilde tamamlandığını yerinde tespit edilir. Dilekçede beyan edilen inşaat bitim tarihi itibarı ile inşaatın bitmiş olduğunun belgesi S.G.K. yazısı yapı sahibine verilir.
4. S.G.K.’dan yapı sahibinin borcunun olmadığına dair yazı ile birlikte muhasebecisi tarafından düzenlenen; Emlak bildirimi belgesi (2 Suret), Tapu fotokopisi (2 suret), Yapı ruhsatı fotokopisi (2 Suret) ve Yapı Kullanma İzin belgesi talep dilekçesi ile beraber Belediye Fen işleri servisine müracaat edilir.
5. 2.Maddedeki işlem sırası yine takip edilir,
6. Belediyenin Fen İşleri Servisinde Sorumlu Memuru, İlgili Kurumlara yazıları yazılır. Yazıların cevapları alınıp,İlgili harçlar yatırılınca Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenir.
7. Düzenlenen Yapı Kullanma İzin belgesi Fenni Mesuller, ilgili memur ve onay merciğince imza alındıktan sonra ruhsata onay alınır.(Ruhsat İşlemi sona ermiştir.)
8. Alt Yapı Hizmetlerinden faydalandırılır.(Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı ise yapı sahibine verilir.)